Otopné těleso MINOR D 600

Určení

dekorace MINOR D 600

Otopná tělesa MINOR D 600 jsou určena pro teplovodní topné systémy samotížné i s nuceným oběhem. Je možné je použít jak u nově instalovaných topných systémů, tak i při rekonstrukci starších.

Schválení výrobku

Otopné těleso MINOR D 600 bylo zkoušeno autorizovanou zkušebnou (SZÚ Brno) a na základě této zkoušky byl vydán certifikát číslo E-30-00253-07 .

Popis otopného tělesa

Otopné těleso MINOR D 600 se vyznačuje malým objemem topného média, a proto je vhodné pro využití v moderních topných systémech, kde je požadována pružnost topné soustavy. Tato vlastnost umožňuje topný systém vybavit automatickou regulací, pomocí které lze dosáhnout významných úspor energie.

Povrch tělesa je členěn svislými žebry, která zvětšují jeho topnou plochu, takže je dosahováno většího výkonu ve vztahu k celkovým rozměrům. Žebra jsou tvarována tak, aby celkový vzhled tělesa působil esteticky a mohlo být používáno v různých typech interiérů. Tvarování povrchu umožňuje snadné čistění z přední i zadní strany tělesa. Těleso je sestaveno ze dvou symetrických dílů, vyrobených z ocelového plechu. Tvarování dílů je provedeno ohýbáním. Tímto postupem dochází k minimálnímu zeslabení stěn, cože je první předpoklad vysoké životnosti. Těleso je vyztuženo dvěma podélnými výztuhami, které jsou bodově přivařeny k zadní straně tělesa a zároveň slouží k jeho zavěšení. Každé topné těleso je opatřeno čtyřmi vývody s vnitřním závitem G 1/2". Konstrukce a výrobní technologie umožňují dodržení základních provozních parametrů: max. provozní teploty 110°C a max. provozního tlaku 0,3MPa. Každé těleso je zkoušeno tlakem 0,52MPa.

Potřebný rozsah výhonů je umožněn dostatečným počtem velikostí (celkem 16 velikostních variant), které jsou určeny příslušným počtem žeber (vln). Přehled všech velikostí včetně parametrů je uveden ve výkonové tabulce.

Předpokládaným topným médiem je voda, provedení tělesa ale umožňuje i použití různých nemrznoucích směsí, u kterých výrobce zaručí, že mohou být použity v tělesech z ocelového plechu.

Otopná tělesa MINOR D 600 svou konstrukcí umožňují tvarování podle potřeby stavebníka, například do oblouku, do rohu, přes roh a další tvary. Toto tvarování provádíme jako zakázkovou práci na objednávku zákazníka. K tomuto účelu máme k dispozici objednací list pro tvarování radiátorů.

V tomto objednacím listu jsou takto typické tvary těles, zákazník vyplní potřebné údaje a předá list našemu obchodnímu oddělení nebo prodejně. Po zaplacení zálohy takto objednané topné těleso vyrobíme a po vytvarování nalakujeme. Tato zakázková práce se provádí za příplatek k základní ceně radiátoru příslušné velikosti.

Povrchová úprava

dekorace MINOR D 600

Všechna tělesa jsou dodávána s konečnou povrchovou úpravou, která je provedena vypalovací práškovou barvou. Standardní odstín je bílá barva ve stupnici RAL. Na zvláštní objednávku a za příplatek můžeme dodat tělesa i v jiné barvě ve stupnici RAL, pokud se bude jednat o ucelenou dodávku více kusů. Tělesa jsou po provedené povrchové úprava opatřena transportním obalem a ostatní části obalu se sejmou až po provedené všech stavebních prací. Tím je těleso chráněno před poškozením a znečištěním až do plného využívání objektu. Barva tohoto provedení je odolná proti mechanickému poškození a vysokým teplotám, při kterých nemění odstín.Všechna tělesa jsou dodávána s konečnou povrchovou úpravou, která je provedena vypalovací práškovou barvou. Standardní odstín je bílá barva ve stupnici RAL. Na zvláštní objednávku a za příplatek můžeme dodat tělesa i v jiné barvě ve stupnici RAL, pokud se bude jednat o ucelenou dodávku více kusů. Tělesa jsou po provedené povrchové úprava opatřena transportním obalem a ostatní části obalu se sejmou až po provedené všech stavebních prací. Tím je těleso chráněno před poškozením a znečištěním až do plného využívání objektu. Barva tohoto provedení je odolná proti mechanickému poškození a vysokým teplotám, při kterých nemění odstín.

Montáž

Otopné těleso MINOR D 600 se instaluje na stěnu pomocí upevňovací soupravy (viz. příslušenství)

Počet souprav pro jedno těleso se řídí jeho délkou, z nichž horní držáky se upevňují na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek tak vysoko, aby po zavěšení tělesa jeho horní strana byla v požadované výšce. V držáku je pro vrut svislá drážka, která umožňuje vyrovnat oba držáky do roviny pomocí vodováhy (viz Obr. 1)

Na tomto obrázku jsou zakresleny minimální vzdálenosti od podlahy a parapetu, které je potřeba dodržet, pokud má těleso podat předepsaný tepelný výkon. Zapojení do topného systému se provádí pomocí závitových vývodů. Rozteč vývodů je jednotná (viz Obr. 1), vývody jsou na obou svislých stranách radiátoru. To umožňuje různé varianty připojení potrubí. Volné závitové vývody se osadí odvzdušňovacím ventilem (horní) a zátkou (spodní).

montáž tělesa MINOR D 600 na stěnu

Technické parametry

Nejvyšší přípustná provozní teplota110°C
Nejvyšší přípustný provozní tlak0,3MPa
Připojovací závit vývodůG 1/2" (vnitřní)
Připojovací rozteč vývodů540mm
Počet závitových vývodů4
Výška tělesa600mm
Sílla ocelového plechu1,3 mm
přehled velikostí a parametrů radiátorů MINOR D 600

Příslušenství

Upevňovací souprava obsahuje všechny potřebné díly pro upevnění jednoho tělesa. Objednává se jako samostatná položka. Souprava je konstruována speciálně pro tento typ tělesa. Výrobce nedoporučuje použití jiných upevňovacích prvků!

Záruka

Na těleso MINOR D 600 se poskytuje záruka dva roky od data prodeje. Na škody způsobené nevhodným použitím, neodbornou instalací a nepřiměřeným zacházením se záruka nevztahuje (viz stati Určení a Popis)